Produktoversigt

Hydrografi

Søopmåling, hydrografi og batymetriske undersøgelser er afgørende for sikker navigation, miljøbeskyttelse, og planlægning af marin infrastruktur og forskning. Vores USV dronebåde giver dybdegående indsigt i undervandsmiljøet, som er essentielt for forvaltning af vandressourcer og økosystemer.

Apache 3

 • Single beam ekkolod (0.15 - 200m range)
 • Navigerer automatisk rundt om forhindringer
 • Sejler op til 8 m/s (15,5 knob)

Apache 3 er en kompakt og let håndterbar USV drone designet til batymetriske undersøgelser i søer, floder og kystområder. Den er udstyret med et single beam ekkolod, der kan bruges til at måle vanddybden, samt højpræcisions GNSS-positionering og kursteknologi, hvilket sikrer en høj nøjagtighed af undersøgelserne, selv i fuldautomatisk tilstand. Apache 3 kompenserer for selv for bølger helt op til 1,2m i højden. To sæt batterier følger med, og hvert sæt har omkring 6 timers drift, alt afhængigt af sejlhastighed, vind og vejr.

Apache USV’er bruger en teknologi kaldet absolute straight-line technology, der bruges til at sikre, at fartøjet følger en præcis kurs, selv i vanskelige forhold, såsom stærke strømninger, turbulent vand eller kraftig blæst. Absolute straight-line technology arbejder ved at kombinere GNSS-positioneringen, IMU’erne og ultralydssensorerne for at bestemme fartøjets aktuelle kurs. Denne information bruges derefter til at styre fartøjet i den ønskede retning.

Apache 3Pro

 • Single beam ekkolod (0.15 - 200m range)
 • Anti-collision radar med 110° synsfelt
 • Navigerer automatisk rundt om forhindringer
 • Solid 4G-net kommunikation

Apache 3 Pro er designet til effektive batymetriske undersøgelser i søer, floder og kystområder. Den er udstyret med single beam ekkolod, der bruges til at måle vanddybden, samt højpræcisions GNSS-positionering og kursteknologi, hvilket sikrer en høj nøjagtighed af undersøgelserne, selv i fuldautomatisk tilstand. Apache 3 Pro kompenserer for selv for bølger op til 1,2m i højden. To sæt batterier følger med, og hvert sæt har omkring 6 timers drift, alt afhængigt af sejlhastighed, vind og vejr.

Apache USV’er bruger en teknologi kaldet absolute straight-line technology, der bruges til at sikre, at fartøjet følger en præcis kurs, selv i vanskelige forhold, såsom stærke strømninger, turbulent vand eller kraftig blæst. Absolute straight-line technology arbejder ved at kombinere GNSS-positioneringen, IMU’erne og ultralydssensorerne for at bestemme fartøjets aktuelle kurs. Denne information bruges derefter til at styre fartøjet i den ønskede retning.

Apache 4

 • Med ADCP og single beam
 • Kortlægger og sejler på helt ned til 10cm vand!
 • Navigerer automatisk rundt om forhindringer
 • Solid 4G-net kommunikation

Apache 4 er designet til hydrologiske undersøgelser. Den kan bære ADCP’er (Acoustic Doppler Current Profilers) fra Teledyne, Sontek og CHC til at måle vandhastighed og flow. Apache 4 har også integreret single beam ekkolod. Realtime data og visualisering kan ses på controlleren. Apache 4 er ideel til undersøgelser af floder, kanaler og kystområder. Apache 4 har en motorhastighed på 7m pr. sekund, og kan kortlægge helt ned til 10cm vanddybde.

Apache USV’er bruger en teknologi kaldet absolute straight-line technology, der bruges til at sikre, at fartøjet følger en præcis kurs, selv i vanskelige forhold, såsom stærke strømninger, turbulent vand eller kraftig blæst. Absolute straight-line technology arbejder ved at kombinere GNSS-positioneringen, IMU’erne og ultralydssensorerne for at bestemme fartøjets aktuelle kurs. Denne information bruges derefter til at styre fartøjet i den ønskede retning.

Apache 6

 • High-end multibeam 3D-sonar (0.2 - 275m range)
 • Mulighed for 3D LiDAR scanner over vandet
 • Navigerer automatisk rundt om forhindringer
 • Solid 4G-net kommunikation

Apache 6 er en kraftfuld løsning til undervandsundersøgelser af højeste kvalitet. Apache 6 kan tilpasses det enkelte job og udstyres med en række forskellige sensorer. Båden er designet til at bære Norbit multibeam, men fås også med CHC’s egen multibeam-løsning. Realtime data og visualisering kan ses direkte på controlleren. Apache 6 er ideel til undersøgelser af havområder, søer og floder, hvor der er behov for en høj nøjagtighed af dybde- og terrænmålinger. Kompenserer for bølger op til 1.5m i højden.

Apache USV’er bruger en teknologi kaldet absolute straight-line technology, der bruges til at sikre, at fartøjet følger en præcis kurs, selv i vanskelige forhold, såsom stærke strømninger, turbulent vand eller kraftig blæst. Absolute straight-line technology arbejder ved at kombinere GNSS-positioneringen, IMU’erne og ultralydssensorerne for at bestemme fartøjets aktuelle kurs. Denne information bruges derefter til at styre fartøjet i den ønskede retning.

Hvad er hydrografi?

Hydrografi og batymetri

Batymetriske undersøgelser er afgørende for at forstå havbundens topografi, da de giver os indblik i dybden og formen af havbunden. Ekkolodsteknologien spiller en central rolle i disse undersøgelser. Den virker ved at sende lydsignaler ned mod havbunden, som derefter reflekteres tilbage til overfladen. Tiden det tager for disse signaler at vende tilbage, er afgørende for at beregne dybden af vandet på forskellige punkter. Ved gentagne målinger over et område kan man oprette detaljerede kort over terrænet under vandet.
Hydrologiske undersøgelser adskiller sig fra batymetriske undersøgelser ved at fokusere på vandets bevægelse, distribution og kvalitet i forskellige vandområder. Et vigtigt aspekt af hydrologiske undersøgelser er at studere flod- og vandløbsdynamikken. Dette inkluderer analyser af vandstrømme, herunder vandhastighed, strømningsmønstre og transport af sediment. Resultaterne af sådanne undersøgelser er vigtige for at forstå, hvordan vandløb skal reguleres for at minimere oversvømmelser eller beskytte vandmiljøet. ToppTOPO tilbyder udstyr til hydrografi og batymetri.

USV til søopmåling

Unmanned Surface Vehicles (USV’er) spiller en afgørende rolle i søopmåling og indsatsen for at effektivisere processerne i både opførelsen og vedligeholdelsen af havvindmølleparker. Det har stor betydning i lyset af Europas ambitiøse mål for udvidelse af sin havvindkapacitet.

En af de mest åbenlyse fordele ved at bruge ubemandede fartøjer som USV’er til søopmåling i denne sammenhæng er deres betydeligt lavere energiforbrug i forhold til traditionelle skibe. Dette resulterer i en markant reduktion af CO2-udledningen.

Derudover er det vigtigt at bemærke, at USV’er kan udføre en bred vifte af operationer uden behov for menneskelig besætning til søs. Dette reducerer ikke kun risikoen for ulykker og skader på mennesker, men det gør også undervandskortlægning mere omkostningseffektivt. Disse ubemandede fartøjer kan nemt transporteres til den nærmeste havn, sø eller å efter behov, hvilket sparer på transport- og logistikomkostningerne, der normalt er forbundet med store besætninger og traditionelle skibe.

En anden afgørende fordel ved brugen af USV’er er, at de kræver kun en enkelt operatør til undervandsundersøgelser, hvilket igen reducerer driftsomkostningerne markant sammenlignet med traditionelle skibe med større besætninger. Desuden kræver de også langt mindre vedligeholdelse, hvilket yderligere bidrager til besparelser og øget driftseffektivitet.

Endelig er USV’er også mere støjsvage og mindre forstyrrende for havmiljøet og dyrelivet. Dette er afgørende for at minimere den potentielle indvirkning på det marine økosystem ved kortlægning under vandet.

De bidrager samlet set til at reducere CO2-udledning, minimere risici og omkostninger, højne effektiviteten og fleksibiliteten, samtidig med at de beskytter havmiljøet og dyrelivet.

Multibeam sonar

En teknologi, der har revolutioneret både batymetriske og hydrologiske undersøgelser, er multibeam sonar. Denne teknik skaber detaljerede tredimensionelle kort af havbund, søbund, åløb eller floder. Multibeam ekkolod udsender en bred vifte af lydsignaler under vandet, hvilket gør det muligt at dække et bredere område end traditionelle singlebeam ekkolod. Resultaterne af disse undersøgelser omdannes til nøjagtige 3D-modeller, der viser dybde, terræn og andre karakteristika af undersøgelsesområdet.

Denne metode har haft stor indflydelse på hydrografisk kortlægning og har fundet anvendelse i mange områder, herunder undervandsgeologi og planlægning af maritime konstruktioner. Den giver os mulighed for at opnå detaljeret viden om undervandsterræn, hvilket er afgørende for at træffe informerede beslutninger inden for forskellige discipliner og for at beskytte vores hav- og vandområder effektivt.

Hvad er en USV?

USV står for “Unmanned Surface Vehicle”, altså et ubemandet overfladefartøj. Disse fartøjer er designet til at operere på vandets overflade uden en menneskelig besætning om bord. De styres typisk fjernbetjent fra land, et skib, eller autonomt ved hjælp af forprogrammerede ruter eller kunstig intelligens.

USV’er anvendes i en række forskellige sammenhænge, herunder havbundsundersøgelser, militære operationer, forskning, miljøovervågning, kortlægning af havbunden, og kommercielle opgaver som inspektion af infrastruktur. De kan være udstyret med forskellige sensorer og kameraer af afhængigt af deres anvendelsesområde, og er langt mere klimavenlige end større, bemandede både, da energiforbruget er markant lavere.